de nr 1. in online analyse van intelligentietests
ontwikkeld door professionals voor professionals
inloggen
intellireport-header-beveiliging.png

Hoe veilig zijn uw gegevens en die van uw cliënt?

IntelliReport beveiligingsmaatregelen

De online dienst van IntelliReport is uitermate goed beveiligd. Beveiliging is onder andere van toepassing op de dataverbinding vanaf uw PC, in het datacentrum en het gegevensbeheer. De maximale beveiliging wordt afgedwongen door continue controles en procedures.

Persoonlijke Inlognaam en Wachtwoord

Toegang tot IntelliReport krijgt u door middel van een persoonlijk profiel dat gekenmerkt wordt door een persoonlijke Inlognaam en Wachtwoord. Alleen als u daarover beschikt krijgt u toegang tot uw gegevens. Omwille van de veiligheid is het wachtwoord gebonden aan restricties qua lengte en specifieke karakters. Door uw deze geheim te houden bent u verzekerd van de beste beveiliging. Ga er dus mee om zoals u met uw PINcode van uw bankpas omgaat!

Verbinding

Wanneer u de inlogpagina van IntelliReport opvraagt in uw browser, dan is uw verbinding direct versleuteld met een beveiligingsleutel middels een SSL-Certificaat (Secure Socket Layer). Een SSL-Certificaat is een beproefde techniek en zorgt ervoor dat alle informatie die uitgewisseld wordt vanaf uw PC gecodeerd wordt. Een SSL-Certificaat wordt verstrekt door een externe (vertrouwde) organisatie, waarmee IntelliReport een contract heeft afgesloten. Wanneer u inlogt ziet u dat het begin van het internetadres verandert in https://.... in plaats van http:// De S staat voor Secure. Daarnaast ziet u een groene adresbalk met certificaatgegevens en een hangslotje slotje in de taakbalk of adresbalk, als teken dat de verbinding veilig is.

Werkt IntelliReport volgens de beveiligingsnorm NEN7510?

Ja, IntelliReport ondersteunt volledig de NEN7510 standaard, waarbinnen is gedefinieerd hoe de toegang tot patiëntgegevens gereguleerd moet worden teneinde de privacy te beschermen. Deze norm is door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkeld t.b.v. Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging. Zie voor meer details hierover de website van het Nederlands Normalisatie-instituut: www.nen7510.org. U en IntelliReport voldoen hiermee volledig aan alle eisen zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de eisen van het Ministerie van Volksgezondheid.

Gegevens van cliënten

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend tijdens het samenstellen van uw rapportage gebruikt en tussen de 1 en 30 dagen (door uzelf in te stellen) volledig versleuteld bewaard. Na deze periode worden alle cliëntgegevens automatisch vernietigd. De geanonimiseerde testgegevens worden voor wetenschappelijk onderzoek opgeslagen. Dit is onze gezamenlijke bijdrage aan onderzoek.
1985-2018 © IntelliReport Europe BV
IntelliReport ® is een geregistreerd handelsmerk van IntelliReport Europe BV